Informacja w sprawie rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych

Informacja w sprawie rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych

Informacja w sprawie rozliczania kosztów wywozu odpadów komunalnych

     Informujemy, że dla celów prawidłowego złożenia do Urzędu Miasta Rybnika deklaracji w sprawie wywozu odpadów komunalnych, każda zmiana liczby osób zamieszkałych w danym lokalu musi zostać zgłoszona przez użytkownika lokalu do Spółdzielni w formie pisemnego oświadczenia w terminie do 14 dni od zmiany. Druki oświadczenia dostępne są na stronie www.rsm.pl w zakładce „DRUKI” lub w administracji. Urząd Miasta Rybnika oraz RSM wspólnie prowadzą działania kontrolne zmierzające do ustalenia rzeczywistej liczby osób w lokalach. W przypadku stwierdzenia zaniżenia faktycznej liczby osób korzystających z lokalu wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do obciążenia użytkowników opłatami za wszystkie zaległe okresy wg faktycznej ilości osób wraz z odsetkami. 

Ze względu na powyższe prosimy o uaktualnienie danych.

 

Równocześnie przypominamy, że w całych zasobach RSM – we wszystkich budynkach wielorodzinnych odpady komunalne zbierane są w  sposób selektywny z obowiązującą opłatą w wysokości 31 zł/osobę/m-c. W przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, gmina może podwyższyć opłaty dla wszystkich użytkowników korzystających z pojemników w danym rejonie do wysokości 62 zł/osobę/m-c. W tym przypadku obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa i wystarczy, że tylko jedna osoba korzystająca ze śmietnika nie będzie przestrzegała zasad segregacji, a opłaty mogą wzrosnąć dla wszystkich użytkowników w danym rejonie. Aby utrzymać zatem niższą opłatę za gospodarowanie odpadami  konieczne jest zwiększenie dyscypliny w segregowaniu odpadów przez wszystkich użytkowników lokali.Dotychczasowe kontrole miejsc gromadzenia odpadów wykazują, że obowiązek segregacji nie jest do końca przestrzegany, co oznacza, że jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni, opłaty niebawem mogą wzrosnąć.

Apelujemy zatem o przywiązywanie wagi do tego co jest wrzucane do poszczególnych pojemników na odpady - od tego zależy utrzymanie niższych opłat dla wszystkich mieszkańców RSM.

Zarząd RSM

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.