Informacja dot. zaleceń kominiarskich

Informacja dot. zaleceń kominiarskich

W obliczu bardzo dużej ilości stwierdzonych zaleceń po kontrolach kominiarskich pragniemy Państwu przedstawić jakie zagrożenia niesie ze sobą niewykonywanie powyższych zaleceń.Każdego roku z uwagi na źle działającą wentylację w lokalach mieszkańcy ulegają poważnym podtruciom tlenkiem węgla, zdarzają się też zatrucia śmiertelne. Brak dobrej wentylacji w lokalach źle wpływa na samopoczucie i zdrowie, może być przyczyną wielu chorób. Bóle i zawroty głowy, notoryczne zmęczenie, choroby płuc, to tylko niektóre z licznych objawów niesprawnej wentylacji w mieszkaniach. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważna dla naszego zdrowia i życia jest prawidłowa wymiana powietrza w pomieszczeniach. Czasami bardzo mały nieistotny dla nas szczegół, może decydować o naszym zdrowiu lub życiu. Co roku w naszych mieszkaniach zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym musi zostać przeprowadzona kontrola kominiarska. Kontrole te służą przede wszystkim zapewnieniu Państwu bezpiecznego użytkowania lokali. Użytkownicy lokali bardzo często nieświadomie dokonują podczas prac remontowych samowolnych przeróbek, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo użytkowania nie tylko swoich mieszkań, ale także innych lokali korzystających z tych samych zbiorczych kanałów kominowych.Przeprowadzane kontrole kominiarskie są jednym z działań, które weryfikują, czy w mieszkaniu nie zaszły jakieś istotne zmiany wpływające na bezpieczne użytkowanie. Należy zaznaczyć, że użytkownik lokalu jest bezpośrednio odpowiedzialny za przeprowadzane remonty w lokalu, zgodność zakresu remontów z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wymaganych warunków technicznych i zezwoleń. Użytkownik także w pełni odpowiada za wykonywanie zaleceń kominiarskich i udostępnianie lokalu do przeprowadzenia przeglądów kominiarskich. Niestety z przykrością stwierdzamy, że duża część mieszkańców ignoruje wykonanie koniecznych zaleceń kominiarskich, narażając nie tylko siebie, ale także inne osoby przebywające w budynku na poważne niebezpieczeństwo.

Najczęściej spotykanymi przyczynami nieprawidłowej pracy wentylacji w lokalach jest:

 • Brak napływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza z zewnątrz (min. 120 m3/h)
 • Zbyt małe otwory nawiewne w drzwiach łazienkowych (min. 220 cm2)
 • Zbyt małe kratki wentylacyjne w kanałach kominowych
 • Zamontowane wentylatory mechaniczne w kratkach wentylacyjnych, niedrożne siateczki oraz żaluzje w kratkach
 • Zaniżenie kubatury pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie grzewcze (obniżanie sufitów, zabudowa wnęk).

W przypadku, gdy dochodzi do pojawienia się zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje zatrucia spada na osobę, która swoimi działaniami lub ich zaniechaniem spowodowała zakłócenia w działaniu wentylacji. Przez działania zaniechane należy rozumieć także niewykonywanie zaleceń kominiarskich.

Z uwagi na to, że brak realizacji zaleceń kominiarskich może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie powiadamiać Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Prokuraturę Rejonową o wszystkich przypadkach niewykonywania zaleceń kominiarskich lub uporczywego nieudostępniania lokalu do przeprowadzenia kontroli. Powyższe organy mogą wszczynać postępowania administracyjne oraz karne w stosunku do osób, które nie realizują zaleceń kominiarskich.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa zatrucia czadem, pamiętajmy aby:

 • wykonywać zalecenia pokontrolne osób uprawnionych do przeglądów kominiarskich i gazowych,
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania przez zastosowanie urządzeń do nawiewu powietrza,
 • przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, w której znajduje się urządzenie gazowe do podgrzewania wody,
 • podczas kąpieli dodatkowo rozszczelnić lub uchylić okno w mieszkaniu,
 • nie stosować wentylatorów mechanicznych w mieszkaniach, gdzie znajdują się urządzenia gazowe i kanały zbiorcze,
 • umożliwić wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich i gazowych przez uprawnione do tego osoby,
 • dbać o stan techniczny urządzeń grzewczych i serwisować zgodnie z zaleceniami producentów,
 • stosować tylko te urządzenia, które zostały dopuszczone do stosowania i posiadają stosowne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności z polskimi normami,
 • po wymianie okien dokładnie sprawdzić ciąg powietrza i działanie zamontowanych nawiewów w oknach,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. przez chwilowe przyłożenie do kratki wentylacyjnej kartki papieru (jeśli nic nie zakłóca, kartka powinna przywrzeć do otworu),
 • zamontować w mieszkaniu czujniki tlenku węgla, które w przypadku zagrożenia dadzą nam odpowiedni sygnał o obecności trującego gazu,
 • instalację urządzeń grzewczych powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • natychmiast powiadamiać zarządcę budynku lub Straż Pożarną o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu wentylacji

Zastosowanie w praktyce kilku powyższych rad może przyczynić się do uratowania naszego życia i zdrowia. Wystarczy odrobina rozsądku i przezorności. Czasem złudny fakt, że pomimo niewykonywania zaleceń kominiarskich nic złego się do tej pory nie stało, może dawać pozorne poczucie bezpieczeństwa. Przedstawiając powyższe prosimy o realizację zaleceń kominiarskich i życzymy Państwu, aby to bezpieczeństwo nie było pozorne, a prawdziwe i pewne. Równocześnie pragniemy złożyć podziękowania wszystkim mieszkańcom, którym zależy na bezpieczeństwie i realizują zalecenia kominiarskie na bieżąco.

Zarząd RSM

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.