INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W ROZLICZANIU KOSZTÓW OGRZEWANIA W BUDYNKACH WYPOSAŻONYCH W CIEPŁOMIERZE LOKALOWE

 W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.2273) informujemy, że Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dostosowała regulamin rozliczania kosztów c.o. do nowych przepisów w/w rozporządzenia.

W wyniku zastosowanych zmian od bieżącego okresu grzewczego przy rozliczaniu kosztów ogrzewania z zastosowaniem ciepłomierzy lokalowych będą stosowane tzw. „współczynniki lokalowe”, które mają za zadanie zrekompensować nadwyżki kosztów związanych ze zużyciem ciepła, jakie ponoszą użytkownicy lokali niekorzystnie usytuowanych w bryle budynku. Oznacza to, że zużycie wynikające ze wskazania ciepłomierza lokalowego będzie dodatkowo przemnożone przez wyliczony dla każdego lokalu współczynnik lokalowy. Współczynniki te są obliczane na podstawie dokumentacji technicznej budynku i występujących strat energii cieplnej w każdym lokalu. Z uwagi na konieczność wdrożenia zmian wynikających z nowego rozporządzenia, rozliczanie kosztów ogrzewania od okresu grzewczego 2021/2022 będzie realizowane przez specjalistyczną firmę rozliczeniową. Treść nowego regulaminu jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce „Akty prawne”.

 

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.