INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W ROZLICZANIU KOSZTÓW PODGRZANIA WODY

Dot. nieruchomości: ul. Mglista 10-19, 1 Maja 93, Śląska 2, Kraszewskiego 2, 4.

 

   W związku z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została zobowiązana do zmiany sposobu rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej. Konsekwencją w/w zmian jest wprowadzenie do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz rozliczania kosztów podgrzania wody” zapisów niezbędnych do rozliczania kosztów podgrzewu wody zgodnie z ustawą. Nowy regulamin porządkujący powyższe sprawy został zatwierdzony w dniu 26.10.2021 i będzie wprowadzony po zakończeniu aktualnych okresów rozliczeniowych, tj. od 1 lipca 2022 r.

   Najistotniejszą zmianą w zakresie rozliczania podgrzania wody jest konieczność odrębnego rozliczania kosztów zmiennych i kosztów stałych podgrzania. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem koszty zmienne podgrzania wody będzie się rozliczać proporcjonalnie do zużycia wody, zaś koszty stałe według liczby lokali w budynku podłączonych do instalacji c.w.u. Dotychczas koszty stałe i zmienne podgrzania wody rozliczano razem, proporcjonalnie do zużycia wody, co powodowało generowanie kosztów podgrzania wyłącznie w lokalach, gdzie odnotowano zużycie ciepłej wody. Tymczasem w lokalach, w których nie zarejestrowano zużycia ciepłej wody, nie naliczano opłat za podgrzanie. Po wprowadzeniu w/w zmian wszystkie lokale wyposażone w instalacje c.w.u., bez względu na zużycie wody, zostaną obciążone kosztami stałymi podgrzania przypadającymi na dany lokal, a tam gdzie wodomierze zarejestrują zużycie wody ciepłej, obciążenie kosztami zmiennymi nastąpi proporcjonalnie do zużycia wody.

Konsekwencją tych zmian będzie także likwidacja składnika czynszowego „Podgrzanie wody (zaliczka)” i stworzenie w zamian dwóch odrębnych składników opłat czynszowych, tj.

  1. Podgrzanie wody – koszty zmienne (zaliczka)
  2. Podgrzanie wody – koszty stałe (zaliczka)

 

   Należy wyjaśnić, że dotychczasowe koszty podgrzania wody także składały się z opłat stałych i zmiennych, lecz nie było obowiązku ich odrębnego rozliczania. Zastosowane zmiany w rozliczaniu kosztów podgrzewu wody wynikają bezpośrednio z ustawy „Prawo energetyczne” i są niezależne od Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Cała treść Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz rozliczania kosztów podgrzania wody zatwierdzonego dnia 26.10.2021 jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce „Akty prawne”.

 

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.