Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków RSM

Informujemy, że po zmianie przepisów, która weszła w życie 7 września 2022 r,. Walne Zgromadzenie należy zwołać – tak jak dotychczas – do 6 miesięcy po zakończonym roku obrachunkowym. W związku z tym przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków RSM planuje się na wiosnę 2023 roku.

Przypominamy również, że sprawozdania z działalności, łączne z oceną stanu finansów spółdzielni sporządzoną przez biegłego rewidenta, są stale dostępne dla wszystkich członków RSM na stronie internetowej.

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.