PRZETARG NA MIESZKANIA

PRZETARG NA MIESZKANIA

 

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 35 w Rybniku ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

1. ul. G.Morcinka 31 kl.A/7 - 59,57 m2 plus pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 11,55 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, II piętro, CO

- cena wywoławcza 125.500,00 zł

- wadium 6.300,00 zł

 

Licytacja odbędzie się dnia 16.03.2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej RSM, ul. Wyzwolenia 35, II piętro.

Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium, na rachunek bankowy RSM prowadzony w PKO BP S.A. o/Rybnik:

24 1020 2472 0000 6902 0018 4309 oraz przedłożenia oryginału potwierdzenia wpłaty wadium i oświadczenia (dostępnego w siedzibie RSM) w terminie do dnia 15.03.2023 r. Wysokość kwoty postąpienia ustala się na 500 zł.

 

Szczegółowych informacji udziela dział członkowski RSM, ul. Wyzwolenia 35, pokój 2, parter, tel. 032/4327318 oraz administracja:

 

ADM Niewiadom, tel. 032/4213947

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.