Informacja dot. terminów i lokalizacji Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo!

 

    W Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wniosek mieszkańców w dniach 29 listopada 2022 oraz 1, 5, 7, 9, 12 i 19 grudnia 2022 organizowane jest Walne Zgromadzenie Członków RSM.

Zebrania organizowane są w dwóch lokalizacjach, tj.:

  • Dom Kultury w Niedobczycach przy ul. Barbary 23 – dla mieszkańców Os. Południe
  • Klub Energetyka, ul. Podmiejska 43 - dla mieszkańców Os. Centrum i Os. Nowiny

   Walne Zgromadzenia Członków RSM rozpoczynają się o godz. 17:00, a przed każdym Walnym Zgromadzeniem o godz. 16:30 rozpoczynają się zebrania w sprawie wyboru członków do Rad Osiedli.

    Z uwagi na różne informacje i ulotki dotyczące negowania działań Zarządu RSM, terminów organizacji Walnego Zgromadzenia jak i lokalizacji zebrań, pragniemy przedstawić Państwu w najprostszy możliwy sposób podstawy podjęcia decyzji przez Zarząd o organizowaniu zebrań w wybranych terminach i lokalizacjach.

   O terminie zwołania Walnych Zgromadzeń organizowanych na wniosek mieszkańców decydują zapisy ujęte w art. 39 Prawa Spółdzielczego. Zgodnie z tymi zapisami Zarząd RSM zorganizował spotkanie tak szybko, jak było to tylko możliwe uwzględniając dostępność miejsc do przeprowadzenia tych zebrań. Zwlekanie z organizacją zebrań do stycznia 2023 r., czego żądają niektórzy wnioskodawcy, byłoby sprzeczne z prawem i naraziło Spółdzielnię na sankcje prawne. Termin złożenia do RSM wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia determinuje datę zwołania zebrania

    Decyzja o miejscu organizacji Walnego Zgromadzenia wynika z faktu, że spodziewana łączna frekwencja na Walnym Zgromadzeniu może wynieść około 2 000 osób. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia został podpisany przez ponad 1600 osób, a do tego mogą dojść jeszcze osoby, które chcą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, ale nie podpisały się pod wnioskiem.

Uwzględniając powyższe Zarząd RSM wynajął w tym celu sale, które mogłyby pomieścić na każdym z siedmiu spotkań co najmniej 340 osób. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dla niektórych mieszkańców odległość dojazdu do miejsca zebrania będzie większa niż w latach poprzednich, ale w bliższych odległościach od dotychczasowych miejsc zebrań nie ma sal, które mogłyby spełnić wymagania dotyczące dostępnej liczby miejsc i dostępnych terminów. Lokalizacje, w których odbywały się podobne zebrania w poprzednich latach znajdowały się bliżej większych osiedli, ale posiadały ograniczoną ilość miejsc, tj. około 180 w przypadku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej, około 100 miejsc w auli Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki oraz około 230 miejsc w przypadku Domu Kultury w Chwałowicach. W gronie obiektów branych pod rozwagę do ewentualnego wynajmu znalazł się także Teatr Ziemi Rybnickiej, lecz wszystkie możliwe terminy były już zajęte. Pragniemy także zwrócić uwagę na fakt, że zarówno w dzielnicy Niedobczyce jak również w Rybnickiej Kuźni, gdzie odbędą się zebrania, zamieszkują członkowie RSM, którzy w poprzednich latach także musieli dojeżdżać do miejsc oddalonych od ich miejsc zamieszkania. Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza budynkami wielorodzinnymi w wielu dzielnicach Rybnika i zawsze jakaś część mieszkańców będzie musiała pokonać większe lub mniejsze odległości w celu uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach. Wybór miejsc spotkań wynika wyłącznie z dostępności wolnych terminów oraz wymaganej liczby miejsc w salach.

    Przedstawiając powyższe zachęcamy wszystkich członków RSM do udziału w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu i mamy nadzieję, że inna niż dotychczas lokalizacja zebrań nie wpłynie na zmniejszenie frekwencji, a wręcz przeciwnie – pozwoli na przyjęcie większej liczby mieszkańców pragnących uczestniczyć w spotkaniach.

 

Zarząd RSM

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.