Zmiana okresów rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w RSM

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku na skutek zmiany zapisów Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz kosztów podgrzania wody, nastąpi wydłużenie okresów rozliczeniowych dla potrzeb rozliczania zużycia wody z dotychczasowych trzech miesięcy do sześciu miesięcy.

Oznacza to, że odczyty wodomierzy w lokalach oraz rozliczenia zużycia wody będą wykonywane 2 razy w roku w odstępach sześciomiesięcznych i będą obejmowały 2 okresy, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku. Rozliczenia kosztów zużycia wody będą dostarczane użytkownikom dwa razy w roku po zakończeniu każdego z w/w okresów.

Niniejsza zmiana okresów rozliczeniowych ma na celu ograniczenie kosztów związanych z odczytami wodomierzy.

Szczegóły powyższych zmian zostały sprecyzowane w §8 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz kosztów podgrzania wody dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce AKTY PRAWNE

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.