Image

W dniu 30 grudnia 2022 kasy RSM czynne będą do godziny 10.00.

AktualnościbieżąceinformacjeRybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Image
Uprzejmie informujemy, że Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie umowy o dofinansowanienrUDA-RPSL.04.01.02-24-05ED/20-00 zrealizowała projekt pod nazwą: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznych na 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Rybniku, należących do Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Projekt zrealizowany był w ramach działania4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii– RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zabudowa instalacji fotowoltaicznych na 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Rybniku, należących do Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.